Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
27-9-2021, 18:29 UTC
Copyright informace


Obsah internetových stránek na serveru www.radio.cz je © 1996 - 2021 Radio Praha, Český Rozhlas 7 - Radio Praha


Radio Praha souhlasí s použitím tohoto obsahu v elektornické či tištěné verzi, vcelku nebo zčásti, pouze pro nekomerční použití. V takovém případě musí být použitý materiál označen touto "Copyright notice", datem publikace a poštovní či emailovou adresou Radia Praha.


Pro jiné použití musíte od Radia Praha nejdříve dostat výslovné písemné povolení. Kontaktujte nás, prosím, na adrese:


Český Rozhlas 7, Radio Praha - vysílání do zahraničí
Vinohradská 12
120 99 - Praha 2
Tel / Fax: +420 2 2155 2971
E-mail: